つたえる はつおん

Nguyên âm và phụ âm

Nguyên âm (vowel) là âm phát ra mà không làm cản trở luồng khí tại khoang miệng, còn phụ âm (consonant) là âm được tạo ra bằng cách dùng lưỡi (tongue) hoặc môi (lips) v.v làm cản trở, chặn lại luồng khí khi phát âm. Nguyên âm tiếng Nhật “あいうえお” được phát âm bằng cách thay đổi hình dạng của khuôn miệng. Chữ “ま” với dạng tổ hợp “phụ âm + nguyên âm” được phát âm bằng cách khép miệng lại một lần rồi mới phát âm. Chữ “さ” thì sẽ dùng lưỡi tạo một khe hẹp trong miệng để phát âm. Nếu gặp phải nguyên âm và phụ âm khó, hãy kiểm tra cách thức tạo ra âm đó (hình dạng của miệng và vị trí của lưỡi).

みっつ なら かいしゃ がんばるぞ

Học phát âm qua video

Cùng nắm cách phát âm「Hàng ざ」nào! Cùng nắm cách phát âm「つ」nào! Cùng luyện tập phát âm kết hợp với chuyển động cơ thể nào! – Luyện tập「か・が」và「た・だ」– Cùng phân biệt và phát âm「âm hàngな」và「âm hàngら」nào!