つたえる はつおん

Cùng nắm cách phát âm「Hàngざ」nào!

Giới thiệu tổng quan

企画者:川口義一・木下直子

Các bước thực hiện

1. Vừa thực hiện động tác vắt mạnh khăn ướt bằng bằng hai tay, vừa phát âm「zzzzz...」

2. 2. Luyện tập theo thứ tự âm「hàngざ」đứng đầu, cuối và ở giữa từ

Ví dụ 1) Âm đứng đầu từ

Ví dụ 2) Âm đứng cuối từ

Ví dụ 3) Âm ở giữa từ

3. Sau khi luyện tập xong, hãy thử phát âm mà không cần sử dụng tay