つたえる はつおん

Cùng luyện tập nhịp điệu tiếng Nhật với âm đánh nhịp

Giới thiệu tổng quan

企画者:赤木浩文

Các bước thực hiện

1. Tải âm đánh nhịp về máy tính

2. Nói lặp lại: sau khi nghe xong, phát âm lại giống như câu đó

3. Nói đồng thời: phát âm cùng lúc với phát âm mẫu.

4. Sử dụng từ vựng và câu văn muốn luyện tập nhịp điệu

5. Luyện tập hội thoại không dùng âm đánh nhịp

なにからやったらいいですか」「なにからやってもいいですよ」

6. Luyện tập bằng phương pháp phù hợp với bản thân (Nói lặp lại hoặc Nói đồng thời)