つたえる はつおん

Phương ngữ

Nhật Bản có 1 đô, 1 đạo, 2 phủ, 43 huyện, mỗi địa phương sẽ nói phương ngữ riêng của vùng đó. Tuỳ theo nhà nghiên cứu sẽ có những cách phân chia phương ngữ khác nhau, nhưng nhìn chung sẽ được chia ra thành “Phương ngữ vùng Tōbu”, “Phương ngữ vùng Sēbu”, “Phương ngữ vùng Kyūshū” và “Phương ngữ vùng Ryūkyū”. Ngôn ngữ chung được hình thành từ thời Minh Trị (năm 1868 -), cho đến thời điểm đó người Nhật dùng từ địa phương. Bước vào thời Minh Trị, ngôn ngữ dùng chung cho cả nước trở nên cần thiết, và ngôn ngữ Tōkyō trở thành ngôn ngữ chung. Nhờ vào phương ngữ, chúng ta có thể thấy được sự khác biệt trong cách diễn đạt, sự khác biệt về nhịp điệu, trọng âm và ngữ điệu của tiếng Nhật. Với lịch sử hình thành lâu đời, “phương ngữ” đã cho thấy được sự phong phú và đa dạng trong tiếng Nhật.

Học phát âm qua video

Cùng nói tiếng địa phương Osaka nào! Cùng nói tiếng địa phương Hiroshima nào!