つたえる はつおん

Cùng sử dụng máy đếm nhịp và luyện tập nhịp điệu trong tiếng Nhật nào! - Luyện tập phát âm từ vựng có chứa phách đặc biệt -

Giới thiệu tổng quan

企画者:木下直子

Các bước thực hiện

Có thể sử dụng máy đếm nhịp bằng cách tra cứu “Máy đếm nhịp” trên Google, sau đó quy định tốc độ.

Phát âm liên tục 3 lần sao cho phát âm của chữ in đậm và âm thanh của máy đếm nhịp khớp với nhau.

Khi luyện tập với một từ khác, hãy phát âm sao cho cách 2 chữ Hiragana thì âm của máy đếm nhịp vang lên.

Trường hợp là số lẻ (như từ có 3 chữ cái...) thì nghỉ phách cuối cùng.

Thay đổi tốc độ và luyện tập. * Chú ý: dù có phát âm nhanh thì nhịp điệu vẫn không thay đổi.

Kết hợp với nhiều từ vựng khác nhau và phát âm.

Tạo thành câu và luyện tập. Ví dụ: もっててください もってってください

* Chú ý: nếu theo sau là “ください” thì dấu lặng (khoảng nghỉ) đằng sau của “もってって” sẽ biến mất.