つたえる はつおん

Cùng thử sử dụng thán từ trong tiếng Nhật nào!

Giới thiệu tổng quan

企画者:中川千惠子

Thán từ … khuấy động cuộc trò chuyện1.

1. Trường hợp có mối quan hệ trên dưới

Chú ý: Khi dùng「ふん!」(ừ, ờ)「なるほど」(quả đúng vậy, ra là thế) sẽ nghe như là người nói đang coi thường đối phương.

Nghe như là người nói không quan tâm lắm.

2. Khi nói chuyện với bạn bè

3. Cách nói tiêu cực

4. Cách nói tích cực

Ý nghĩa của

Sử dụng thán từ sẽ làm cho cuộc trò chuyện trở nên hào hứng, sôi nổi. Bạn hãy thử dùng nó nhé!